Οι 20 πτήσεις με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

Οι 20 πτήσεις με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις: Ποιος ελληνικός προορισμός είναι πρώτος στις πτήσεις με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις;