Ρομποτικές ερωτικές σκλάβες από 5.000ευρώ

Ρομποτικές ερωτικές σκλάβες από 5.000ευρώ: Αναπόφευκτη η μελλοντική χρήση ρομπότ για ερωτική συνουσία, συμβαίνει ήδη στην Ασία