Πραγματική - διαφημιζόμενη ταχύτητα internet

Πραγματική – διαφημιζόμενη ταχύτητα internet

Πραγματική – διαφημιζόμενη ταχύτητα internet: Η διαφορά διαφημιζόμενης με πραγματική ταχύτητα στο internet είναι τεράστια με βάση στοιχεία της ΕΕΤΤ!!!

Ποσοστό ονομαστικής ταχύτητας στο διαδίκτυο, κατά μέσο όρο, ίσο με 39,26% στη ροή καθόδου και 62,60% στη ροή ανόδου καταδεικνύεται από τα στοιχεία της ετήσιας Έκθεσης Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 της ΕΕΤΤ(Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο.

Διαφημιζόμενη-πραγματική ταχύτητα internet… το απόλυτο χάσμα!!!

Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή, το πολύ χαμηλό ποσοστό της ονομαστικής ταχύτητας που επιτυγχάνεται στα σταθερά δίκτυα δημιουργεί εικόνα ασυνέπειας μεταξύ της διαφημιζόμενης και της πραγματικής ταχύτητας.

Αποδίδεται τόσο στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία xDSL (ADSL, VDSL)στην οποία υπάρχουν σημαντικές απώλειες με την απόσταση του χρήστη από το Αστικό Κέντρο ή άλλο σημείο συγκέντρωσης, αλλά και στο γεγονός ότι οι τρέχουσες ονομαστικές ταχύτητες αντιστοιχούν σε μέγιστες θεωρητικές ταχύτητες στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων και δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν παράγοντες όπως το μήκος της γραμμής και τη συμφόρηση του δικτύου.

Η Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 της ΕΕΤΤ

Σύμφωνα επίσης με την Έκθεση Ανοικτού Διαδικτύου 2016-2017 της ΕΕΤΤ η μεγάλη πλειοψηφία των πρακτικών διαχείρισης κίνησης αφορά την προτεραιοποίηση κίνησης με αυστηρότερες απαιτήσεις ποιότητας, όπως η κίνηση φωνής ή βίντεο, ή σε φραγές για λόγους ασφαλείας, ή σε φραγές που τίθενται από τους ίδιους τους συνδρομητές(π.χ. υπηρεσίες γονικού ελέγχου).

Ορισμένες περιπτώσεις εσκεμμένης υποβάθμισης κίνησης επιλεγμένων εφαρμογών χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει να υπάρχει ίση μεταχείριση της κίνησης και η οποιαδήποτε διαφοροποίηση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικές απαιτήσεις των διαφόρων τύπων κίνησης.

Επιπλέον, τόσο από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΕΕΤΤ όσο και από την εξέταση των όρων παροχής/χρήσης των υπηρεσιώνδιαπιστώνεται σημαντικό έλλειμμα ως προς την ενημέρωση των τελικών χρηστών σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης κίνησης που εφαρμόζονται.

Υπάρχουν μόνο γενικές αναφορές για τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών διαχείρισης της κίνησης, χωρίς να αναφέρονται τεχνικές που εφαρμόζονται και χωρίς να υπάρχει επεξήγηση των επιπτώσεων στην ποιότητα των υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Πολλά τα παράπονα των χρηστών του ελληνικού διαδικτύου

Η μεγάλη πλειοψηφία των παραπόνων που καταγράφηκαν από την ΕΕΤΤ στο πρώτο έτος εφαρμογής του κανονισμού αφορά τη γενική ποιότητα υπηρεσίας που λαμβάνουν οι συνδρομητές και σχετικά πολύ μικρός αριθμός αφορούσε σε όρους συμβολαίου και την ποιότητα συγκεκριμένων εφαρμογών και υπηρεσιών. Γενικά όμως ο αριθμός των παραπόνων είναι σχετικά χαμηλός, κάτι που αποδίδεται και στη χαμηλή ενημέρωση των συνδρομητών για τον κανονισμό, καθώς και για τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.

Προτεραιότητα ο κανονισμός για το ανοικτό διαδίκτυο

Προτεραιότητα για την ΕΕΤΤ έχει η σύνταξη ενός εθνικού κανονισμού για το ανοικτό διαδίκτυο, ο οποίος θα εξειδικεύει τις προβλέψεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 και τις κατευθυντήριες γραμμές του BEREC.

Μεταξύ άλλων, στον εθνικό κανονισμό θα διευθετούνται ζητήματα που ανέκυψαν στα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης, όπως η πληρέστερη ενημέρωση των συνδρομητώντα χαρακτηριστικά των ταχυτήτων και οι δυνατές μεθοδολογίες εκτίμησής τους, ώστε να είναι κοντά στις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες που λαμβάνουν οι συνδρομητές, καθώς και το ακριβές πλαίσιο στο οποίο οι συνδρομητές θα μπορούν να διεκδικούν αποζημιώσεις ή επανορθώσεις.

Αναφορικά με τους δείκτες ποιότητας δεδομένων των δικτύων κινητών επικοινωνιών, η ΕΕΤΤ εντός του 2017 θα θέσει σε πιλοτική λειτουργία ένα υβριδικό σύστημα μέτρησης των δεικτών ποιότητας δικτύων κινητών επικοινωνιών το οποίο θα δύναται να κάνει μετρήσεις σε διάφορους χώρους και για διάφορα σενάρια κινητικότητας.

Τι άλλαξε σε τηλεφωνία και internet;

Related Posts

Ο ΣΕΒ φουρνίζει πίτσα για τους χαμηλόμισθους
Ο ΣΕΒ φουρνίζει πίτσα για τους χαμηλόμισθους
Η απόφαση του ΣτΕ φέρνει νέο ασφαλιστικό
Η απόφαση του ΣτΕ φέρνει νέο ασφαλιστικό
Αλλάζουν όλα στις εισφορές των επαγγελματιών
Αλλάζουν όλα στις εισφορές των επαγγελματιών
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Αρέσει σε %d bloggers: