Η θέση της Ελλάδας στον χάρτη του Facebook

Η θέση της Ελλάδας στον χάρτη του Facebook: Δείτε την διείσδυση του facebook στην Ευρώπη. Πόσοι είναι οι χρήστες του στην Ελλάδα;