Έρχονται αποζημιώσεις για το αργό ίντερνετ

Έρχονται αποζημιώσεις για το αργό ίντερνετ: Ο νέος κανονισμός της ΕΕΤΤ φέρνει αποζημιώσεις για προβλήματα στις συνδέσεις internet

Ο νέος κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για το ανοικτό Διαδίκτυο, που θα τεθεί σύντομα σε ισχύ θα καθορίζει τη διαδικασία επανορθώσεων και αποζημιώσεων στους καταναλωτές στις περιπτώσεις απόκλισης στις ταχύτητες του Διαδικτύου, δίνοντας ένα σημαντικό όπλο στους καταναλωτές που βλέπουν να πληρώνουν συνδέσεις τις οποίες ποτέ δεν απολαμβάνουν.

Οι νέοι κανονισμοί της ΕΕΤΤ, σημαντικό όπλο στους καταναλωτές που βλέπουν να πληρώνουν συνδέσεις τις οποίες ποτέ δεν απολαμβάνουν

Παρόλα αυτά θα δοθεί περιθώριο οκτώ μηνών στους παρόχους υπηρεσιών να ενσωματώσουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτίμηση και τη δημοσίευση ταχυτήτων ή άλλων παραμέτρων ποιότητας.

Ο κανονισμός επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα των αποκλίσεων στις ταχύτητες του διαδικτύου, το οποίο αποτελεί το συνηθέστερο σημείο τριβής μεταξύ καταναλωτών και παρόχων υπηρεσιών Ίντερνετ.

Ως παραδείγματα επανορθώσεων ή αποζημιώσεων σταθερού ή κινητού δικτύου, η ΕΕΤΤ αναφέρει:

  • Έκπτωση στον λογαριασμό.
  • Δυνατότητα διακοπής του συμβολαίου χωρίς χρέωση.
  • Επιστροφή τµήματος ή συνόλου του παγίου.
  • Δυνατότητα (σε συνδρομητές σταθερών δικτύων) επιλογής πακέτου με χαμηλότερη ονομαστική ταχύτητα λήψης ή/και αποστολής δεδομένων πλησιέστερη στην ταχύτητα που μπορεί να επιτευχθεί ρεαλιστικά (εφόσον υπάρχει τέτοιο πακέτο) χωρίς να χρειάζεται να καταβληθεί τέλος για την πρόωρη διακοπή σύμβασης ορισμένου χρόνου. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να δίνεται ακόμα και μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών σύνδεσης (π.χ. από VDSL σε ADSL).
  • Συνδυασμό των παραπάνω.

Βάσει του κανονισμού, οι πάροχοι οφείλουν να εξετάζουν κάθε παράπονο ή καταγγελία συνδρομητή και να αναφέρουν στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις επανορθώσεις ή αποζημιώσεις που δικαιούνται οι συνδρομητές σε περίπτωση που διαπιστωθούν συνεχείς ή επαναλαμβανόμενες αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ της μετρημένης ταχύτητας στο Διαδίκτυο και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής και ανάλογα με το μέγεθος της απόκλισης.

Συγκεκριμένα, υποχρεούνται σε επανορθώσεις στην περίπτωση αποκλίσεων απόδοσης από την αναφερόμενη ελάχιστη ταχύτητα για συνδρομητές σταθερών δικτύων και από την αναφερόμενη μέγιστη ταχύτητα για συνδρομητές κινητών δικτύων.

Επίσης, παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση στον χρήστη, μέσω ηλεκτρονικού μηνύµατος ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε περίπτωση που ο χρήστης πλησιάζει ένα όριο ορθής χρήσης.

Επισημαίνεται, πάντως, ότι παράπονο συνδρομητή δεν εγείρει αυτόματα δικαίωμα αποζημίωσης.

Επιπλέον όταν η αιτία της απόκλισης διαπιστωθεί ότι βρίσκεται στο εσωτερικό δίκτυο του συνδρομητή ο πάροχος υποχρεούται απλώς να εξηγήσει στον συνδρομητή την αιτία και να παράσχει τυχόν διευκολύνσεις.

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σημαντικές συνεχείς αρνητικές αποκλίσεις και ο πάροχος δεν έχει αποκαταστήσει το πρόβλημα εντός 30 ημερών από την υποβολή του παραπόνου, ο συνδρομητής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως είτε αυτή είναι ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης επεκτείνεται και στις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από τον ίδιο πάροχο μαζί με την πρόσβαση στο διαδίκτυο (υπηρεσία φωνής μέσω PSTN) και σε όλες τις εξαρτημένες υπηρεσίες (VoIP, IPTV), ανεξάρτητα αν αποτελούν μέρος της αρχικής σύμβασης ή όχι.

Για την επιβεβαίωση του παραπόνου του συνδρομητή για την ταχύτητα σύνδεσης, γίνεται επαρκής αριθμός μετρήσεων στη σύνδεση του συνδρομητή (σε περίπτωση σταθερού δικτύου) και στην περιοχή που αναφέρθηκε το παράπονο αν πρόκειται για κινητά δίκτυα.

Η απόκλιση θεωρείται ότι είναι συνεχής ή επαναλαµβανόμενη όταν παρουσιάζεται σε τουλάχιστον δύο από τα τρία δείγματα μετρήσεων που λαμβάνονται σε διαφορετικές αλλά συνεχόμενες ημέρες.

Επίσης δεν επιτρέπεται στους παρόχους να χρεώνουν τον συνδρομητή για επισκέψεις τεχνικών ή για την εργασία που απαιτείται για τη διερεύνηση καταγγελίας του.

Νέες αλλαγές κανονισμών στις τηλεπικοινωνίες

5 tips για ασφάλεια στο διαδίκτυο

Advertisements

Related Posts

Τι παίζει με την παραοικονομία στην Ελλάδα
Τι παίζει με την παραοικονομία στην Ελλάδα;
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πατώνει και ο κύκλος εργασιών στην Βιομηχανία
Πατώνει και ο κύκλος εργασιών στην Βιομηχανία
12000 ευρώ για μια πρωτοχρονιάτικη πίτα
12000 ευρώ για μια πρωτοχρονιάτικη πίτα
Αρέσει σε %d bloggers: