Πως θα διαλύσουν έρευνα και ακαδημαϊκό ιστό

Πως θα διαλύσουν έρευνα και ακαδημαϊκό ιστό;

Πως θα διαλύσουν έρευνα και ακαδημαϊκό ιστό; Ο θεσμικός διαχωρισμός της έρευνας από την Ανώτατη Εκπαίδευση υπονομεύει την ανάπτυξη και θα οδηγήσει σε διάλυση του ερευνητικού-ακαδημαϊκού ιστού

Ο θεσμικός διαχωρισμός της έρευνας από την Ανώτατη Εκπαίδευση υπονομεύει την ανάπτυξη υποστηρίζει η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών. Ως ΕΕΕ υποστηρίζουμε ένθερμα τον ακαδημαϊκό και δημόσιο χαρακτήρα της Έρευνας & Τεχνολογίας που ασκείται στα Ερευνητικά Κέντρα και ζητούμε την άμεση θεσμική επαναφορά τους στον «φυσικό» τους χώρο που δεν είναι άλλος από το Υπουργείο Παιδείας.

Βέβαια, κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει με τρόπο στην Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ότι τώρα το Υπουργείο Παιδείας ενδιαφέρεται και στοχεύει μόνο στην… στρατευμένη θρησκευτική εκπαίδευση της νεολαίας. Καλά όσο για την δουλειά και τους στόχους του Υπουργείου Ανάπτυξης με υπουργό τον κ. Άδωνι… απλά δεν υπάρχουν λόγια… μπορούμε απλά ήδη να θεωρούμε ως… συγχωρεμένη την… έρευνα!!!

Και τώρα που κάναμε και το αστείο μας και την πλάκα μας, μόνο ως ανέκδοτο βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται η συγκεκριμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη με αυτά που κάνει, ας δούμε λίγο στα σοβαρά τι ακριβώς συμβαίνει σε άλλες λίγο πιο… σοβαρές χώρες, για να διαπιστώσουμε δηλαδή και το μέγεθος της συγκεκριμένης πλάκας.

Η διεθνής και η Ευρωπαϊκή πρακτική, που ακολουθείται επί δεκαετίες από χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ρωσία και πολλές άλλες, έχει αποδείξει ότι ο τομέας της Έρευνας είναι και πρέπει να είναι θεσμικά και ουσιαστικά συνδεδεμένος με την Παιδεία και ιδιαίτερα με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα η θεσμική σύνδεση της Έρευνας με την Παιδεία, δηλαδή η υπαγωγή τους στο ίδιο Υπουργείο, έγινε πολύ καθυστερημένα, μόλις το 2009, έτυχε διακομματικής αποδοχής και ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια.

Παρά, μάλιστα, τις ασφυκτικές συνθήκες, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, και τη μη ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του αναγκαίου νομικού πλαισίου, έχει ήδη αποδώσει πολλά οφέλη όχι μόνο στον Ακαδημαϊκό Τομέα, αλλά και στην Κοινωνία και στην Οικονομία.

Ωστόσο, με την ανακοίνωση της συγκεκριμένης κυβέρνησης Μητσοτάκη και της σύνθεσης της προέκυψε μια… έκπληξη για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή κοινότητα!!!

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και όλοι οι εποπτευόμενοι φορείς της, δηλαδή ο κύριος κορμός του ερευνητικού συστήματος της χώρας, μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νέο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΠΔ 81/2019). Επίσης, φορείς που υποστήριζαν με τις υποδομές και το έργο τους την έρευνα και την καινοτομία, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (οργανική μονάδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών) και ο τεχνολογικός φορέας της ΓΓΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ Α.Ε., μεταφέρονται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  • Ο αιφνίδιος και απρόσμενος διαχωρισμός της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση επιβάλλεται, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση ή συζήτηση με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, χωρίς καμία αιτιολόγηση και σκεπτικό και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σχετική μνεία στο προεκλογικό πρόγραμμα της σημερινής κυβέρνησης.
  • Η απομάκρυνση της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση είναι σε πλήρη αναντιστοιχία με την αποδεδειγμένα επιτυχημένη διεθνή και Ευρωπαϊκή πρακτική και εμπειρία και θα οδηγήσει αναπόφευκτα στον κατακερματισμό και βαθμιαία στη διάλυση του ερευνητικού-ακαδημαϊκού ιστού, αναφέρει χαρακτηριστικά και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών σε σχετική ανακοίνωση της.

Ενώ συνεχίζοντας η ίδια ανακοίνωση συμπληρώνει ότι:

Αυτή η απροσδόκητη και βίαιη αποκοπή θα αναστείλει τις συνεχώς αυξανόμενες συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ των Ερευνητικών Κέντρων και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και θα αναιρέσει τη θετική πορεία προς την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας & Τεχνολογίας. Καταδικάζει τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Πανεπιστήμια σε χωριστούς δρόμους, δυσχεραίνει την πρόσβαση των Πανεπιστημίων στις υποδομές των Ερευνητικών Κέντρων και αφαιρεί από τα Ερευνητικά Κέντρα τη δυνατότητα υποδοχής και εκπαίδευσης νέων επιστημόνων“.

Ο θεσμικός διαχωρισμός της Έρευνας & Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την υποβάθμιση της βασικής έρευνας. Χωρίς πρόοδο στη βασική έρευνα δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθεί η εφαρμοσμένη έρευνα. Χωρίς πρόοδο στην εφαρμοσμένη έρευνα δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν καινοτόμες εφαρμογές και νέα τεχνολογικά προϊόντα που θα μπορούν να δώσουν νέα ώθηση στην Οικονομία.

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) θεωρεί ότι “μέσω του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας, οι φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στη χώρα μας (ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα) μπορούν να αποτελέσουν ένα αλληλοσυμπληρούμενο, δυναμικό σύστημα, το οποίο θα αξιοποιήσει, θα συνδυάσει και θα μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχουν οι δύο επιμέρους χώροι. Τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) είναι αφιερωμένα στην έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης και αποτελούν χώρους που θέτουν τα θεμέλια για νέους ποιοτικούς τύπους εργασίας και επιχειρηματικότητας, βασισμένους στη γνώση, την τεχνολογία και την καινοτομία”.

Η Ελλάδα στη δεινή οικονομική αλλά και θεσμική κατάσταση που βρίσκεται δεν έχει την πολυτέλεια της οπισθοδρόμησης και της απομόνωσης από τις διεθνείς πρακτικές και σίγουρα δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς!

Ενώ κλείνοντας στην ανακοίνωση της η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) τονίζει ότι: “Ως ΕΕΕ υποστηρίζουμε ένθερμα τον ακαδημαϊκό και δημόσιο χαρακτήρα της Έρευνας & Τεχνολογίας που ασκείται στα Ερευνητικά Κέντρα και ζητούμε την άμεση θεσμική επαναφορά τους στον «φυσικό» τους χώρο που δεν είναι άλλος από το Υπουργείο Παιδείας”.

Και από την άλλη διεθνές περιοδικό έρευνας αποθεώνει την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το έργο της στον τομέα της Έρευνας…

Και σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ένα άρθρο που έρχεται από ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά περιοδικά στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα άρθρο από το περιοδικό Nature το οποίο αναγνωρίζει το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο της έρευνας. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: “η νέα κυβέρνηση πρέπει να σεβαστεί τις πολιτικές έρευνας του προκατόχου της, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων στη δημόσια χρηματοδότηση και την ανεξάρτητη εθνική υπηρεσία χρηματοδότησης”.

Τέλος, το άρθρο επισημαίνει ότι «στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής ανάπτυξης, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα πρέπει να μπει στον πειρασμό να περιορίσει τη βασική έρευνα. Δεν πρέπει να μειώσει τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, ούτε να παρεμποδίσει τη λειτουργία του».

Η ερευνητική κομπίνα της ΝΔ

Image by Gerd Altmann from Pixabay

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Εντυπωσιακή η πρόοδος της Ελλάδας
Εντυπωσιακή η πρόοδος της Ελλάδας
Κράζουν ακόμα και στον ΣΚΑΙ για τους διορισμούς
Κράζουν ακόμα και στον ΣΚΑΙ για τους διορισμούς
Θάβουν το σκάνδαλο Novartis αλλά δεν τους βγαίνει
Θάβουν το σκάνδαλο Novartis αλλά δεν τους βγαίνει
Αρέσει σε %d bloggers: