Θα έρθουν και άλλα θετικά μέτρα

Θα έρθουν και άλλα θετικά μέτρα: Η υφυπουργός Οικονομικών λέει ότι θα φέρουν όσο πιο πολλά θετικά μέτρα μπορούν για τους πολίτες…