Πως μοιράζεται ο ιντερνετικός σανός στις εκλογές;

Πως μοιράζεται ο ιντερνετικός σανός στις εκλογές; Με την χρήση πολύπλοκων αλγόριθμων γίνεται στόχευση και καθοδήγηση ψηφοφόρων