Ποιος δίνει τα ονόματα στις κακοκαιρίες;

Ποιος δίνει τα ονόματα στις κακοκαιρίες; Ποιος και πως δίνει τα περίεργα ονόματα στις κακοκαιρίες;