Νέες υπηρεσίες στο site του ΟΑΕΔ

Τη νέα διαδικτυακή πύλη του εγκαινιάζει ο ΟΑΕΔ, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών… 

Οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες μπορούν πλέον να αναρτούν αγγελίες κενών θέσεων εργασίας και οι αναζητούντες εργασία να καταχωρούν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Πιο συγκεκριμένα, οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις θα μπορούν ηλεκτρονικά πλέον να ανεβάζουν κενές θέσεις εργασίας, να τις ενημερώνουν και να τις απενεργοποιούν, όταν θα παύουν να ισχύουν, να αναζητούν άτομα που ενδιαφέρονται για εργασία και έχουν καταχωρήσει βιογραφικό σημείωμα στη βάση δεδομένων του portal, και να υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής σε προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού.

Από την πλευρά τους οι πιστοποιημένοι χρήστες που αναζητούν εργασία θα μπορούν να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα με βάση τα οποία θα τους αναζητούν οι υποψήφιοι εργοδότες, να αναζητούν κενές θέσεις εργασίας, να εκτυπώνουν βεβαιώσεις ανεργίας ή επιδότησης και να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξή τους σε προγράμματα επιδότησης του ΟΑΕΔ.

Επιπλέον από το νέο site του ΟΑΕΔ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.oaed.gr θα εξυπηρετεί μια πληθώρα από υπηρεσίες με σκοπό τελικά να μην χρειάζεται η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου στα καταστήματα του ΟΑΕΔ, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τις καθυστερήσεις και την περιττή ταλαιπωρία…

Related Posts

Πόσο θα κοστίζει το iPhone 8 στην Ελλάδα
Στα 150km/h αυξάνονται τα όρια ταχύτητας στις εθνικές οδούς
Απλοποίηση της διαγραφής οχημάτων
Ζεστό χρήμα για την μετάβαση στις οπτικές ίνες