Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σε περίπτωση αντικατάστασης της πινακίδας κυκλοφορίας του οχήματος μας… 

Αρχικά, το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι το γεγονός ότι η ταυτότητα του οχήματος μας, είτε αυτό είναι αυτοκίνητο, είτε αυτό είναι μοτοσικλέτα, αλλά ακόμα και κάποιο ρυμουλκούμενο τρέιλερ δηλώνονται με τις πινακίδες κυκλοφορίας οι οποίες και ανήκουν στο κράτος.

Αυτές θα πρέπει επίσης να είναι τοποθετημένες στο προβλεπόμενο από την νομοθεσία σημείο και να διατηρούνται φυσικά σε καλή κατάσταση ώστε όλα τα στοιχεία να φαίνονται καθαρά και να διατηρούνται ευδιάκριτα. Μάλιστα, σε περίπτωση που λόγω χρόνου ή ίσως κάποιου ατυχήματος δεν είναι αρκετά ευδιάκριτα τα αναγραφόμενα στοιχεία ή η πινακίδα έχει παραμορφωθεί έστω και ελάχιστα αυτή θα πρέπει να αντικαθίσταται. Φυσικά, η περίπτωση να υπάρχουν οι πινακίδες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και όχι στο προβλεπόμενο σημείο δεν νοείται και μάλιστα το πρόστιμο στην περίπτωση είναι ιδιαίτερα τσουχτερό.

Σε περίπτωση τώρα που είτε χάσουμε τις πινακίδες κυκλοφορίας ή πέσουμε θύμα κλοπής, το πρώτο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε από το τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου θα κάνουμε δήλωση του γεγονότος. Από εκεί θα μας δοθεί ειδικός αριθμός πρωτοκόλλου με τον οποίο θα μπορούμε να κυκλοφορούμε νόμιμα. Στην συνέχεια και εντός 10 ημερών περίπου θα παραλάβουμε επίσημο έγγραφο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για την αντικατάσταση των πινακίδων κυκλοφορίας.

Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να έχουμε μαζί μας είναι τα ακόλουθα:

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μας ταυτότητας. 2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. 3. Βεβαίωση από το αστυνομικό τμήμα (σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας).

Αίτηση Αντικατάστασης Πινακίδων ΚυκλοφορίαςΕπιπλέον, σε περίπτωση φθοράς θα πρέπει να επιστρέψουμε τις παλιές πινακίδες. Ενώ στην περίπτωση αντικατάστασης για πρώτη φορά απαιτείται παράβολο αξίας 30 ευρώ, σε περίπτωση που είναι η δεύτερη φορά τότε το παράβολο ανεβαίνει στα 60 ευρώ. Το κόστος του παράβολου είναι το ίδιο είτε πρόκειται για την μια πινακίδα, είτε και για τις δύο.

Τέλος, με όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουμε μαζί μας και την ειδική βεβαίωση από το τοπικό αστυνομικό τμήμα που δηλώσαμε το γεγονός και στην συνέχεια κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, ξεκινώντας την διαδικασία αντικατάστασης. Ο χρόνος που απαιτείται από το ΚΕΠ για την παράδοση των νέων πινακίδων κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει ίσως και να ξεπεράσει τις 30 εργάσιμες ημέρες.

Υπάρχει όμως και η εναλλακτική να απευθυνθείτε στην Διεύθυνση Μεταφορών της αρμόδιας Περιφέρειας, όπου η διαδικασία πραγματοποιείται χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, δηλαδή του ΚΕΠ, και ενδέχεται ανάλογα με την περίπτωση να διαρκέσει μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα ΚΕΠ.

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει εκτός των προαναφερθέντων δικαιολογητικών, να συμπληρώσετε και την αίτηση –υπεύθυνη δήλωση που μπορείτε να βρείτε σε μορφή αρχείου pdf, πατώντας στο: Αίτηση Αντικατάστασης Πινακίδων Κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση τώρα που κάποιος θέλει απλά την αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του, χωρίς να έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δηλαδή φθορά, απώλεια ή κλοπή, η διαδικασία θα στοιχίσει συνολικά 105 ευρώ. Μέρος του ποσού αυτού αφορούν το παράβολο από την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και το υπόλοιπο ποσό τη Διεύθυνση Μεταφορών για την αλλαγή της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που επίσης απαιτείται.

Τις πινακίδες και τα μάτια σας…

Related Posts

Πόσα οχήματα ασφαλίστηκαν;
Πόσα οχήματα ασφαλίστηκαν;
Τα νέα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα
Το παράβολο για τα ανασφάλιστα τους ασφάλισε όλους!!!