Τροποποίηση της νομοθεσίας για το μέλι

Σαφέστεροι κανόνες για τη γύρη στο μέλι με την τροποποίηση της νομοθεσίας για το μέλι

Μια πρόταση για την τροποποίηση της νομοθεσίας για το μέλι που αποσκοπεί να διασαφηνίσει την πραγματική φύση της γύρης σε συνέχεια μιας προδικαστικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η πρόταση ορίζει τη γύρη ως φυσικό συστατικό του μελιού και όχι ως πρόσθετο.

Το Δικαστήριο βάσισε την ερμηνεία του στην οδηγία για το μέλι που χρονολογείται από το 2001 και χαρακτήρισε τη γύρη ως πρόσθετο συστατικό του μελιού με το επιχείρημα ότι η γύρη βρίσκεται στο μέλι κυρίως λόγω παρέμβασης του μελισσοκόμου.

Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής αναγνωρίζει ότι η γύρη είναι φυσικό και όχι πρόσθετο συστατικό του μελιού· η γύρη φθάνει στην κυψέλη ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των μελισσών και βρίσκεται στο μέλι ανεξάρτητα από το αν ο μελισσοκόμος παρεμβαίνει.

Κατά συνέπεια, εφόσον η γύρη θεωρείται φυσικό συστατικό του μελιού, οι κανόνες της ΕΕ για την επισήμανση σύμφωνα με τους οποίους απαιτείται κατάλογος πρόσθετων συστατικών δεν εφαρμόζονται.

Η πρόταση της Επιτροπής δεν θα επηρεάσει το συμπέρασμα του Δικαστηρίου όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς στην γενετικώς τροποποιημένη γύρη σε τρόφιμα.

Ειδικότερα δεν αλλοιώνει το συμπέρασμα του Δικαστηρίου ότι το μέλι που περιέχει γενετικώς τροποποιημένη γύρη μπορεί να διατίθεται στην αγορά μόνον εφόσον καλύπτεται από έγκριση σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Επιπροσθέτως, εφαρμόζονται οι κανόνες για την επισήμανση όσον αφορά τους ΓΤΟ στα τρόφιμα. Η πρόταση αποσκοπεί επίσης να εναρμονίσει τις ισχύουσες εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής που προβλέπονται στην οδηγία 2001/110/ΕΚ για το μέλι με εκείνες που θεσπίστηκαν με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Η αγορά μελιού της ΕΕ σε αριθμούς

Η ΕΕ αντιπροσωπεύει περίπου το 13% της παγκόσμιας παραγωγής μελιού (200.000 τόνοι): Η Ισπανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (33.000 τόνοι), ακολουθούμενη από την Ιταλία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία (καθεμία από τις οποίες παράγει 22.000 τόνους περίπου) και την Πορτογαλία (21.000 τόνοι).

Οι εισαγωγές μελιού της ΕΕ ανέρχονται σε 140.000 τόνους περίπου και αντιστοιχούν με το 40% της συνολικής κατανάλωσης της ΕΕ.

Με πληροφορίες από το econews.gr

Advertisements

Related Posts

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Αρέσει σε %d bloggers: