Ποιοι πρέπει να κάνουν εξέταση για ηπατίτιδα C;

Ποιοι πρέπει να κάνουν εξέταση για ηπατίτιδα C; Αναγκαία η εξέταση για ηπατίτιδα C όσων γεννήθηκαν από το 1945 ως το 1980!!!