Ο κατώτατος μισθός στην Ευρώπη

Ο κατώτατος μισθός στην Ευρώπη: Που βρίσκεται ο νέος κατώτατος μισθός στην Ελλάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες;