Επηρέασε η αύξηση του κατώτατου μισθού

Επηρέασε η αύξηση του κατώτατου μισθού;

Επηρέασε η αύξηση του κατώτατου μισθού; Η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν επηρέασε αρνητικά την απασχόληση, τι λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο για ΑΕΠ, εργασία, οικονομικό κλίμα;

Για περισσότερο από δύο έτη καταγράφεται αύξηση του ΑΕΠ, σύμφωνα με το τριμηνιαίο δελτίο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου που δόθηκε στη δημοσιότητα. Ωστόσο, σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης υποχώρησε στο 1,3% στο πρώτο τρίμηνο του 2019 και κατά συνέπεια θα πρέπει να σημειωθούν πολύ ισχυρότεροι ρυθμοί τα επόμενα τρίμηνα για να επιτευχθεί ανάπτυξη πάνω από 2% στο σύνολο του έτους.

Το τριμηνιαίο δελτίο καταγράφει επίσης την περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας, σημειώνοντας ότι “δεν διαφαίνονται ενδείξεις για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση της απασχόλησης ως συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και της παράλληλης κατάργησης της ηλικιακής διάκρισης για την αμοιβή των εργαζομένων κάτω των 25 ετών”. Ωστόσο, προσθέτει, “ίσως είναι πρόωρο να συμπεράνει κανείς ότι, όλως αντιθέτως, δεν υπάρχουν κανενός είδους αρνητικές επιπτώσεις”.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρεται, επίσης, στη σημαντική αποκλιμάκωση των αποδόσεων των κρατικών τίτλων ομολόγων, ενώ εκφράζει προβληματισμό για τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.

Τι αναφέρει όμως το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για μια σειρά από θέματα όπως το ΑΕΠ, την αγορά εργασίας, το οικονομικό κλίμα, κ.α. στο τριμηνιαίο δελτίο του; Δείτε στην συνέχεια…

Αγορά Εργασίας

Η βελτίωση στην αγορά εργασίας συνεχίστηκε και στις αρχές του 2019. Συγκεκριμένα, το Μάρτιο του 2019 το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας περιορίστηκε σε 18,1%, έναντι 18,4% του προηγούμενου μήνα και 20,2% του Μαρτίου του 2018.

Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.848.000, αυξημένος κατά 78.000. (+2,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018 και ο αριθμός των ανέργων περιορίστηκε σε 850.000, μειωμένος κατά 104.000 (-10,9%) σε σχέση με το 2018.

Επίσης, μειώθηκε ο αριθμός των οικονομικά μη ενεργών ατόμων κατά 16.000 (-0,5%) και διαμορφώθηκε στις 3.247.000. Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2019, οι προσλήψεις εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ανήλθαν σε 806.589 και οι απολύσεις/αποχωρήσεις σε 646.814.

Επομένως, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης αυξήθηκε ελαφρώς σε σχέση με πέρυσι κατά 3.949 θέσεις και διαμορφώθηκε σε 159.775 νέες θέσεις εργασίας. Η επίδοση αυτή είναι η καλύτερη της τελευταίας εξαετίας. Ειδικότερα, κατά το μήνα Απρίλιο, το ισοζύγιο διαμορφώθηκε σε 110.895 νέες θέσεις καμαριέρες (+12.094) και πωλητές/ταμίες (+9.783).

Στις εξελίξεις αυτές της απασχόλησης δεν διαφαίνονται ενδείξεις για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση της απασχόλησης ως συνέχεια της πρόσφατης αύξησης του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου και της παράλληλης κατάργησης της ηλικιακής διάκρισης για την αμοιβή των εργαζομένων κάτω των 25 ετών. Ωστόσο, ίσως είναι πρόωρο να συμπεράνει κανείς ότι, όλως αντιθέτως, δεν υπάρχουν κανενός είδους αρνητικές επιπτώσεις.

ΑΕΠ

Το ΑΕΠ αυξήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, κατά 1,3% το Α΄ τρίμηνο του 2019 έναντι του αντιστοίχου τριμήνου του 2018. Πρόκειται για επίδοση σχετικά χαμηλή συγκριτικά με τα τελευταία επτά τρίμηνα. Ωστόσο, αποτιμάται θετικά το γεγονός ότι καταγράφεται τριμηνιαία πραγματική αύξηση του ΑΕΠ συνεχόμενα για δύο και πλέον έτη. Η επίτευξη του στόχου για ετήσια μεγέθυνση άνω του 2% προϋποθέτει σημαντικά ισχυρότερες επιδόσεις τα επόμενα τρίμηνα του 2019. Η ενίσχυση του ΑΕΠ το Α’ τρίμηνο του 2019 υποστηρίχθηκε κυρίως από την αύξηση των επενδύσεων -τόσο σε επίπεδο αποθεμάτων όσο και σε επίπεδο παγίου κεφαλαίου- και σε μικρότερο βαθμό από την ελαφρά τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2018. Στον αντίποδα η δημόσια κατανάλωση υποχώρησε κατά 4,1% περίπου, ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν σημαντική αύξηση κατά 9,5% με αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 900 εκατ. ευρώ.

Οικονομικό Κλίμα

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε τον μήνα Μάιο, μετά από πτώση τον Απρίλιο στις 100,3 μονάδες, ενώ διαφαίνονται ενδείξεις σταθεροποίησης σε εξαμηνιαία βάση στο επίπεδο των 100 μονάδων. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ισοζυγίου Επιχειρηματικών Προσδοκιών στις Υπηρεσίες κατά τον τελευταίο μήνα, και δευτερευόντως στη βελτίωση του ισοζυγίου Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης. Πάντως, τον Μάιο του 2019 η τιμή του δείκτη οικονομικού κλίματος παραμένει χαμηλότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα επίπεδα του προηγούμενου έτους.

Προϋπολογισμός

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός το πρώτο τετράμηνο του 2019, κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,463 δισ. ευρώ έναντι πρόβλεψης για πρωτογενές έλλειμμα ύψους 670 εκατ. ευρώ. Στην υψηλή θετική επίδοση έναντι του στόχου συνέβαλε τόσο η υπέρβαση των εσόδων όσο και η διαμόρφωση των δαπανών σε επίπεδο χαμηλότερο από το στόχο.

Ειδικότερα, τα έσοδα του ΚΠ προ επιστροφών, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 παρουσίασαν μικρή υστέρηση σε σχέση με το στόχο, κατά 1,4% , τους επόμενους μήνες διαμορφώθηκαν σε επίπεδο υψηλότερο από τους αντίστοιχους στόχους. Τα έσοδα σε επίπεδο τετράμηνου κινούνται πάνω από το στόχο, κατά 8,9%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην είσπραξη εν τέλει τον Μάρτιο του 2019 του αντιτίμου για την 20ετή επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, και όχι εντός του 2018, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί. Από την πλευρά τους οι δαπάνες, το πρώτο τετράμηνο του 2019 ήταν χαμηλότερες κατά 5,4%, σε σχέση με το στόχο. Η ανωτέρω απόκλιση σχετίζεται με το γεγονός ότι είχε προβλεφθεί κονδύλι ύψους 982 εκατ. ευρώ για πληρωμές αναδρομικών, ενώ εν τέλει καταβλήθηκαν 324 εκατ. ευρώ εντός του 2019, για το συγκεκριμένο σκοπό.

Ομόλογα

Κάτω από το 2,8%, σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρέθηκε η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου. Σε ετήσια βάση το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού της ελληνικής οικονομίας υποχώρησε πάνω από 1,7%. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου συγκλίνει σημαντικά με την αντίστοιχη των ιταλικών τίτλων με την απόκλιση στα μέσα Ιουνίου, να διαμορφώνεται μόλις στις 39 μονάδες βάσης (0,39%). Σημαντικά έχει περιοριστεί η διαφορά απόδοσης (spread) με το γερμανικό τίτλο (Bund) και πλέον διαμορφώνεται περίπου στις 300 μονάδες βάσης.

Νέο ρεκόρ στην αύξηση μισθωτής απασχόλησης

photo: pixabay.com

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Τι θα γίνει με τα τέλη κυκλοφορίας 2020
Τι θα γίνει με τα τέλη κυκλοφορίας 2020;
Τροφές που προστατεύουν από άνοια και Αλτσχάιμερ
Τροφές που προστατεύουν από άνοια και Αλτσχάιμερ
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Τι να κάνετε σε επίθεση σκύλου
Τι να κάνετε σε επίθεση σκύλου;
Αρέσει σε %d bloggers: