Δουλεύουμε πολύ αλλά παράγουμε λίγο

Δουλεύουμε πολύ αλλά παράγουμε λίγο: Πρώτοι σε ώρες εργασίας αλλά χαμηλά σε παραγωγικότητα οι Έλληνες σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ