Διαβούλευση για τη δράση “κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών”

Μέχρι 1/10 η διαβούλευση για τη δράση “κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών”…

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), ως δικαιούχος της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής», έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της σχετικής πρόσκλησης.

Η δράση περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών σε ειδικότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας

Πρακτική άσκηση 500 ωρών σε επιχειρήσεις

Υπηρεσίες συμβουλευτικής

Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 89.000.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την 1η Οκτωβρίου 2016 και ώρα 23.59 και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετικά σχόλια και παρατηρήσεις, μέσα από την ιστοσελίδα http://195.167.92.159:8443/voucher29-64/ΔημοσιαΔιαβουλευση.aspx.

Μετά το πέρας της διαβούλευσης, η ΕΥΕ-ΕΚΤ, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια και τις επισημάνσεις που θα υποβληθούν, θα προχωρήσει στην οριστική δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Posts

Ξεφουσκώνει το φαινόμενο της Airbnb
Ξεφουσκώνει το φαινόμενο της Airbnb
Μάστιγα τα Airbnb για τους εκπαιδευτικούς
Μάστιγα τα Airbnb για τους εκπαιδευτικούς
15 ημέρες ακόμα για τις φορολογικές δηλώσεις
15 ημέρες ακόμα για τις φορολογικές δηλώσεις
Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων – Καιρός
Αρέσει σε %d bloggers: