Καλό το αφιέρωμα στον Senna, αλλά…

Καλό το αφιέρωμα στον Senna αλλά η παρουσιάστρια στο τέλος τους τα έκανε μαντάρα!!!